GIẤY LỌC ĐỊNH LƯỢNG

Giấy lọc định lượng Số 3

◆ Đặc tính: Mức lọc trung bình (5-10 µm). Tốc độ nhanh, bề mặt phẳng, ...
Liên hệ

Giấy lọc định lượng Số 5A

◆ Đặc tính: Mức lọc nhanh >10 µm. ◆ Đường kính: 55mm, 90mm, 110mm, ...
Liên hệ

Giấy lọc định lượng Số 5B

◆ Đặc tính: Mức lọc trung bình (5-10 µm). Tốc độ nhanh, bề mặt phẳng. ◆ ...
Liên hệ

Giấy lọc định lượng Số 5C

◆ Đặc tính: Thích hợp lọc các hạt mịn ( <5 µm) ◆ Đường ...
Liên hệ

Giấy lọc định lượng Số 6

◆ Đặc tính: Thích hợp lọc các hạt trung bình (2 - 10 µm), ◆ ...
Liên hệ

Giấy lọc định lượng Số 7

◆ Đặc tính: Mức lọc trung bình (5-10 µm). Tốc độ nhanh, bề mặt phẳng. ◆ ...
Liên hệ
Tìm kiếm sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến
093.131.9988